Steg 1

Fakturering och betalningsvillkor

 

Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmåls-ränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

 

Avbokning och ombokning

 

Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.

Vid av- eller ombokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.

Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma skola efter samråd med oss.

Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom krävs läkarintyg och kunden äger då rätt att gå nästkommande kurstillfälle på bokad kurs istället.

 

 

Event

För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera 595:- för rörliga utgifter.

 

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

 

Om Lepont Schools måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Lepont Schools måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Lepont Schools i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställes genom att dividera totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte.

 

Nöjd Kund-garanti

 

Är du inte nöjd med en schemalagd kurs du gått hos oss, äger du rätt att gå om samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta behöver du kontakta Lepont Schools inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.

 

Kontakt

 

Vid bokningar av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Lepont Schools via e-post eller telefon för information om Lepont Schools erbjudanden.

ANMÄL MIG TILL KURSEN


 
 
 
 
 
 
 

 

27 april! Kurs 1 -

Singapore Math

KURS 1 I SINGAPORE MATH!

 

 

 

 

 

 

 

Vårt uppdrag är att förmedla allt det som har gjort skolorna i Singapore bäst i världen på matte; läromedlen, sättet att undervisa, metoderna, tänket, allt... Vi gör det i direkt samarbete med Marshall Cavendish i Singapore. Det är deras läromedel som används i skolorna, baserat på undervisningsmetoden i Singapore. Läs mer om Marshall Cavendish här...

 

Vi på Lepont Schools är exklusiva partners till Marshall Cavendish för deras läromedel och för att utbilda lärare. Alla böcker finns på svenska och i enlighet med LGR 11. De finns för ÅK 1-6. Läs mer om läromedlen Bli en MatteMästare...

 

För att vi i Sverige ska kunna lyckas bli lika framgångsrika som i Singapore räcker inte att vi använder deras läromedel. Vi bör också utbilda oss. Lepont Schools erbjuder därför en rad olika möjligheter för att lära sig, allt i från föredragningar till kurser och till Master Teacherutbildningar. Våra lärare är antingen utbildade direkt i Singapore eller så är de från Singapore.

 

27 APRIL! HELDAGSUTBILDNING (6 TIMMAR)

 

Innehåll:

- Du får en inblick till bakgrunden till Singapores pedagogik och matematik

- Du lär dig att undervisa i problemlösningar

- Du får en inblick i hur man kan möta elever med olika kunskapsnivåer

- Du lär dig använda de viktiga verktygen och förhållningssätten: CPA och Bar-modelling

- Du introduceras till lektionsstrukturen

- Du kommer att förstå varför matten blir rolig, engagerande och utvecklande med Singapore Math!

- Du kommer att höra om hur hela skolan kan lyckas, och då inte bara med matematiken...

 

Kursledarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra kursledare är Mimmi Wetterholm, förstelärare i matematik på Fredrikshovs Slotts Skola F-9 och med 18 års erfarenhet. Vi har utbildat Mimmi med lärare från Singapore i Sverige och sedan direkt på plats i Singapore. Mimmi har även studerat Singaporepedagogiken både i skolor i Singapore och i England och har redan hunnit utbilda flera svenska skolor.


 

Maija Möller Grimakova, rektor på Fredrikshovs Slotts Skola och Campus Manilla kommer också att medverka för att berätta om ledarskapet för att lyckas med pedagogiken och med att nå resultat på skolnivå. Maija har även hon utbildat sig i Singapore i två omgångar och har drivit Singapore Math undervisningen framgångsrikt i sina skolor. Maija har även själv undervisat i Singapore Math.

 

Plats

Campus Manilla, Stockholm

 

Tid

27 april

9 - 16

 

TOTALT 6 Timmar

  

Priser

Pris: 2 295 kr + moms / person

 

Detta inkluderar:

Kursmaterial

Lunch

Kaffe/Te

Certifiering

 

Övrigt:

Detta är det första steget. Det kommer att finnas många fler kurser framöver.

 

UPPDRAGSUTBILDNING

För priser:- kontakta oss...