Kurs 2 Dagar

ANMÄL MIG TILL KURSEN

Fakturering och betalningsvillkor

 

Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmåls-ränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

 

Avbokning och ombokning

 

Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.

Vid av- eller ombokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.

Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma skola efter samråd med oss.

Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom krävs läkarintyg och kunden äger då rätt att gå nästkommande kurstillfälle på bokad kurs istället.

 

 

Event

För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera 595:- för rörliga utgifter.

 

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

 

Om Lepont Schools måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Lepont Schools måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Lepont Schools i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställes genom att dividera totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte.

 

Nöjd Kund-garanti

 

Är du inte nöjd med en schemalagd kurs du gått hos oss, äger du rätt att gå om samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta behöver du kontakta Lepont Schools inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.

 

Kontakt

 

Vid bokningar av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Lepont Schools via e-post eller telefon för information om Lepont Schools erbjudanden.


 
 
 
 
 
 
 

 

Kurs 2 Dagar -

Matten från Singapore

2 DAGARSKURS I SINGAPOREMATTEN - 30-31 OKTOBER!

 

Vårt uppdrag är att förmedla allt det som har gjort skolorna i Singapore bäst i världen på matte; läromedlen, sättet att undervisa, metoderna, tänket, allt... Vi gör det i direkt samarbete med Marshall Cavendish i Singapore. Det är deras läromedel som används i skolorna, baserat på undervisningsmetoden i Singapore. Läs mer om Marshall Cavendish här...

 

Vi på Lepont Schools är exklusiva partners till Marshall Cavendish för deras läromedel och för att utbilda lärare. Alla böcker finns på svenska och i enlighet med LGR 11. De finns för ÅK 1-6. Läs mer om läromedlen Bli en MatteMästare...

 

För att vi i Sverige ska kunna lyckas bli lika framgångsrika som i Singapore räcker inte att vi använder deras läromedel. Vi bör också utbilda oss. Lepont Schools erbjuder därför en rad olika möjligheter för att lära sig, allt i från föredragningar till kurser och till Master Teacherutbildningar. Våra lärare är antingen utbildade direkt i Singapore eller så är de från Singapore.

 

2-DAGARSUTBILDNING (12 TIMMAR)

 

Innehåll:

- Introduktion och Bakgrund till Singaporematten

- Genomgång av viktiga verktyg och förhållningssätt: CPA och Bar-metoder

- Koppling till forskning och inlärningsstrategier

- Singaporematten i praktiken

- Lektionens struktur

- Work-shop om de viktigaste modellerna

 

Språk: ENGELSKA

 

Läraren:

 

Wendy Yeo

Wendy är en av världens mest erfarna lärare i att utbilda andra lärare och skolor utanför Singapore i pedagogiken och matematiken från Singapore. Wendy är naturligtvis från Singapore och representerar Marshall Cavendish Education som är vår samarbetspartner i att etablera Singaporematten i Sverige.

 

Platser

Campus Manilla på Djurgården i Stockholm

 

Tid

30-31 oktober

  

Priser

Pris: 4 900 kr + moms / person

 

Detta inkluderar:

Kursmaterial

Luncher i Sverige,

 

UPPDRAGSUTBILDNING

För priser: kontakta oss...