Introduktionspresentation - 1 Timme

ANMÄLAN

 

LÅT OSS BERÄTTA OM SINGAPORE MATHS!

 

Vi kommer gärna till din skola / kommun och berättar gärna om hur man undervisar i matematik i Singapore.

 

Att undervisa matte i Singapore skiljer sig från vårt sätt att undervisa. Det finns egentligen inget sådant som Singapore Matte i Singapore. Vad har kommit att kallas Singapore Matte är egentligen hur eleverna lär sig matematik och sättet lärarna lär sig att undervisa matematik i Singapore. Detta inkluderar läroplanen, läroböcker, och motsvarande lärares professionella utveckling.

 

Ska vi i Sverige verkligen lyckas att implementera deras sätt att undervisa, då måste det komma från källan, från ursprunget!

 

Därför tar vi allt detta till Sverige direkt från Singapore och i samarbete med Marshall Cavendish.

 

Vi berättar gärna med för er! Bjud in oss så kommer vi gärna.

 

Innehåll:

 

Vi berättar om historiken, utvecklingen, resultaten och grunderna i metodiken

Plats

Hos er!

 

Tid

Ca 1 timme

 

Priser

Kostnadsfritt. Om det kräver en längre resa tillkommer resekostnad och uppehälle.

 

 

Fakturering och betalningsvillkor

 

Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmåls-ränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

 

Avbokning och ombokning

 

Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.

Vid av- eller ombokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.

Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma skola efter samråd med oss.

Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom krävs läkarintyg och kunden äger då rätt att gå nästkommande kurstillfälle på bokad kurs istället.

 

 

Event

För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera 595:- för rörliga utgifter.

 

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

 

Om Lepont Schools måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Lepont Schools måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Lepont Schools i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställes genom att dividera totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte.

 

Nöjd Kund-garanti

 

Är du inte nöjd med en schemalagd kurs du gått hos oss, äger du rätt att gå om samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta behöver du kontakta Lepont Schools inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.

 

Kontakt

 

Vid bokningar av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Lepont Schools via e-post eller telefon för information om Lepont Schools erbjudanden.

 

 
 
 
 
 
 

 

Introduktionspresentation Singapore Maths